Voodoo


I det här inlägget ska vi gå in och lära oss mer om Voodoo och dess bakgrund.

Voodoo kan spåras tillbaka flera tusen år och man tror att det börjades utövas någonstans i Afrika av olika stammar och religioner. Själva voodoo är en blandning av flera olika traditioner och trosinriktningar. Därför är det svårt att få ett riktigt bra grepp om voodoo och att tolka den. 

Voodoo spreds sig vidare till Västindien genom slavskepp och fick snabbt fästa av befolkning där. En utveckling började ske av religionen och man kan se inslag från katolicismen kom in i voodoon när det växte fram i Västindien. Man såg i haitiska voodoocermonier att det började som en katolsk mässa för att sedan gå över mer och mer till en form av andedyrkan. 

Voodoo ses idag mer som än religion än en kult, och är en statsreligion i bland annat Benin. Voodoo blev också en folkrelgion i Haiti 2003 efter många år av förtryck. Intressant med voodoo är att det är vanligt med voodoo utövare också har en ena foten i kristendomen på ett eller annat sätt. Det finns idag ungefär 50 miljoner utövare av voodoo. 

I voodoo så har man mycket kontakt med andarna, man tror att dessa är människor som har en länk till det förflutna, både ens släktingar men också andar som har ursprung från tidiga voodoo religionen. Något som skiljer voodoo från till exempel vis kristendom är att man tror att Gud har skapat jorden och människorna, för att sedan tappat intresset för hela skapelsen och har därför intaget en åskådar plats helt enkelt. 

Sedan slutat av 1950 talet har voodoo blivit förknippat med svart magi och ockultismen. Bland annat så pratas det mycket om voodoo dockor vilket inte riktigt överensstämmer med verklighetens voodoo. Dockor användas i religionen med inte på det sätt som det vanligtvis omnämns i dagens samhälle. 

Följ mina andra kanaler

SKARPT Youtube

SKARPT Hemsida

SKARPT Podcast

Magic Monday Podcast


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *